Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cải tạo cấp điện cho căn hộ thuộc khu nhà ở cao cấp Vigracera bao gồm đầy đủ và chi tiết các bản vẽ như cấp điện, điều hòa, thông gió...
Date published: 24.12.2014 | 07:55
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cải tạo cấp điện cho căn hộ thuộc khu nhà ở cao cấp Vigracera

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cải tạo cấp điện cho căn hộ thuộc khu nhà ở cao cấp Vigracera bao gồm các bản vẽ:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Mặt bằng chiếu sáng

2-Mặt bằng điện động lực

3-Mặt bằng điều hòa

4-Sơ đồ nguyên lý cấp điện

5-Mặt bằng ống nước ngưng căn hộ

6-Mặt bằng thông gió căn hộ

7-Mặt bằng ống đồng căn hộ

8-Mặt bằng dây điện điều hòa

9-Sơ đồ nguyên lý điều hòa

 (bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]