Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện nhà ở 3 tầng bao gồm các bản vẽ:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Mặt bằng chống sét mái

2-Mặt bằng tiếp địa tầng 1

3-Chi tiết lắp đặt thiết bị

4-Mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng 1

5-Mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng 2

6-Mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng 3

7-Mặt bằng chiếu sáng  tầng  áp mái

8-Mặt bằng cấp điện ổ cắm -bình nóng lạnh -điều hòa tầng  1

9-Mặt bằng cấp điện ổ cắm -bình nóng lạnh -điều hòa tầng  2

10-Mặt bằng cấp điện ổ cắm -bình nóng lạnh -điều hòa tầng 3

11- Mặt bằng cấp điện ổ cắm  tầng  áp  mái

12- Mặt bằng điện nhẹ tầng 1

13- Mặt bằng điện nhẹ tầng 2

14- Sơ đồ hệ thống thông tin liên lạc

15- Sơ đồ cấp điện tủ điện tầng 1, tầng 2

16- Bảng tổng hợp khối lượng

 (bnt)

Date published: 29.12.2014 | 07:58
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện nhà ở 3 tầng – Diện tích 100m2

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện nhà ở 3 tầng bao gồm các bản vẽ:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Mặt bằng chống sét mái

2-Mặt bằng tiếp địa tầng 1

3-Chi tiết lắp đặt thiết bị

4-Mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng 1

5-Mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng 2

6-Mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng 3

7-Mặt bằng chiếu sáng  tầng  áp mái

8-Mặt bằng cấp điện ổ cắm -bình nóng lạnh -điều hòa tầng  1

9-Mặt bằng cấp điện ổ cắm -bình nóng lạnh -điều hòa tầng  2

10-Mặt bằng cấp điện ổ cắm -bình nóng lạnh -điều hòa tầng 3

11- Mặt bằng cấp điện ổ cắm  tầng  áp  mái

12- Mặt bằng điện nhẹ tầng 1

13- Mặt bằng điện nhẹ tầng 2

14- Sơ đồ hệ thống thông tin liên lạc

15- Sơ đồ cấp điện tủ điện tầng 1, tầng 2

16- Bảng tổng hợp khối lượng

 (bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]