Bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ cấp thoát nước nhà chia lô
Date published: 24.03.2014 | 11:26
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp thoát nước nhà chia lô

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp nước nhà chia lô bao gồm đầy đủ 12 bản vẽ định dạng AUTOCAD (.dwg). Đây là tài liệu rất hữu ích cho kỹ sư thiết kế cấp nước các công trình dân dụng.

1- Mặt bằng cấp nước tầng 1

2- Mặt bằng cấp thoát nước tầng 1

3- Mặt bằng cấp thoát nước tầng 2

4- Mặt bằng cấp thoát nước tầng 3

5- Mặt bằng cấp thoát nước tầng áp

6- Mặt bằng cấp thoát nước tầng mái

7- Mặt bằng và sơ đồ không gian cấp thoát nước tầng 1

8- Mặt bằng và sơ đồ không gian cấp thoát nước WC2, WC3

9- Sơ đồ không gian cấp thoát nước toàn nhà

10- Chi tiết các thiết bị lắp đặt

11- Thống kê vật tư

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]