Hồ sơ thiết kế đài phun nước thể hiện các bản vẽ như sau:

- Mặt bằng bố trí khung phao và thiết bị đài phun nước

- Mặt chính đài phun nước

- Chi tiết cấu tạo khung phao

- Bản vẽ cấp điện cho hệ thống đài phun nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nth)

Date published: 21.03.2015 | 08:54
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế đài phun nước

Hồ sơ thiết kế đài phun nước thể hiện các bản vẽ như sau:

- Mặt bằng bố trí khung phao và thiết bị đài phun nước

- Mặt chính đài phun nước

- Chi tiết cấu tạo khung phao

- Bản vẽ cấp điện cho hệ thống đài phun nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]