Tòa nhà chung cư 21 tầng được xây dựng ở trung tâm Hà Nội với 2 tầng hầm, 2 tầng thương mại, một tầng kỹ thuật và 19 tầng căn hộ chung cư. Hệ thống cấp điện trục đứng cho tòa nhà sử dụng hệ thống thanh dẫn busway để cấp điện cho khối căn hộ chung cư.

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế hệ thống cấp điện nhà chung cư bao gồm 33 bản vẽ:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Mặt bằng cấp điện tầng hầm 2

2-Mặt bằng cấp điện tầng hầm 1

3-Mặt bằng chiếu sáng tầng 1

4-Mặt bằng cấp điện động lực tầng 1

5-Mặt bằng chiếu sáng tầng 2

6-Mặt bằng cấp điện động lực tầng 2

7-Mặt bằng cấp điện tầng kỹ thuật

8-Mặt bằng chiếu sáng chung tầng 3-21 (9 bản vẽ)

9-Mặt bằng cấp điện động lực tầng 3-21(9 bản vẽ)

10-Mặt bằng cấp điện kỹ thuật mái

11-Mặt bằng cấp điện căn hộ điển hình loại 1

12-Mặt bằng cấp điện căn hộ điển hình loại 2

13-Sơ đồ nguyên lý các tủ điện của tòa nhà ( 3 bản vẽ)

14-Sơ đồ cấp điện trục đứng tòa nhà

15-Sơ đồ cấp điện trung thế

(ht-nth)

Date published: 05.01.2015 | 10:19
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
150 EP

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế hệ thống cấp điện chung cư 21 tầng

Tòa nhà chung cư 21 tầng được xây dựng ở trung tâm Hà Nội với 2 tầng hầm, 2 tầng thương mại, một tầng kỹ thuật và 19 tầng căn hộ chung cư. Hệ thống cấp điện trục đứng cho tòa nhà sử dụng hệ thống thanh dẫn busway để cấp điện cho khối căn hộ chung cư.

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế hệ thống cấp điện nhà chung cư bao gồm 33 bản vẽ:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Mặt bằng cấp điện tầng hầm 2

2-Mặt bằng cấp điện tầng hầm 1

3-Mặt bằng chiếu sáng tầng 1

4-Mặt bằng cấp điện động lực tầng 1

5-Mặt bằng chiếu sáng tầng 2

6-Mặt bằng cấp điện động lực tầng 2

7-Mặt bằng cấp điện tầng kỹ thuật

8-Mặt bằng chiếu sáng chung tầng 3-21 (9 bản vẽ)

9-Mặt bằng cấp điện động lực tầng 3-21(9 bản vẽ)

10-Mặt bằng cấp điện kỹ thuật mái

11-Mặt bằng cấp điện căn hộ điển hình loại 1

12-Mặt bằng cấp điện căn hộ điển hình loại 2

13-Sơ đồ nguyên lý các tủ điện của tòa nhà ( 3 bản vẽ)

14-Sơ đồ cấp điện trục đứng tòa nhà

15-Sơ đồ cấp điện trung thế

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]