0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Hồ sơ thi công - Thiết kế khu nhà ở kiểu cổ điển và đối xứng cổ điển 3 tầng - Phần 5: Điều hòa không khí và thông gió khối nhà A6

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh chung cho thiết kế điện

- Bản vẽ chi tiết

- Mặt bằng điều hòa không khi và thông gió tầng hầm

- Mặt bằng điều hòa không khí và thông gió tầng trệt

- Mặt bằng điều hòa không khí và thông gió tầng 2

- Mặt bằng điều hòa không khí và thông gió tầng 3

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc); Bảng thống kê file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Thiết kế cấp điện khối nhà A5

2. Thiết kế cấp điện khối nhà A6

3. Thiết kế cấp điện nhà liên kế B2, B3

4. Điều hòa không khí và thông gió khối nhà A5

5. Điều hòa không khí và thông gió khối nhà A6

6. Điều hòa không khí và thông gió nhà liên kế B2, B3

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi