Thành phần hồ sơ bao gồm:

1.Thuyết minh

2.Bản vẽ

- Liệt kê bản vẽ và ký hiệu chung

- Sơ đồ nguyên lý hệ hống gas/dịch

- Sơ đồ nguyên lý điện điều khiển hệ điều hòa VRV

- Mặt bằng hệ thống thông gió và điều hòa không khí các tầng

- Mặt bằng điện điều khiển hệ điều hòa VRV các tầng

- Chi tiết lắp đặt điển hình

- Thông kê thiết bị và vật tư

Định dạng tài liệu AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (ht-anxd)

Date published: 31.03.2017 | 16:23
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Cấp thoát nước Ký túc xá 4 tầng 21m x 24,6m

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1.Thuyết minh

2.Bản vẽ

- Liệt kê bản vẽ và ký hiệu chung

- Sơ đồ nguyên lý hệ hống gas/dịch

- Sơ đồ nguyên lý điện điều khiển hệ điều hòa VRV

- Mặt bằng hệ thống thông gió và điều hòa không khí các tầng

- Mặt bằng điện điều khiển hệ điều hòa VRV các tầng

- Chi tiết lắp đặt điển hình

- Thông kê thiết bị và vật tư

Định dạng tài liệu AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (ht-anxd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]