Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công : Cổng vào khu công nghiệp dệt may Phố Nối B- huyện Yên Mỹ -tỉnh Hưng Yên
Date published: 12.10.2017 | 15:23
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công : Cổng vào khu công nghiệp dệt may Phố Nối B- huyện Yên Mỹ -tỉnh Hưng Yên

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Khu vực cổng vào cho khu công nghiệp bao gồm 14 Bản vẽ file Autocad (.dwg) như sau:

1.Mặt bằng tổng thể

2. Mặt bằng cổng

3. Mặt đứng

4-Mặt cắt 1-1

5-Mặt cắt 2-2

6-Mặt bằng phòng bảo vệ

7- Mặt cắt phòng bảo vệ

8- Mặt cắt phòng bảo vệ

9- Mặt bằng nhà phụ trợ 01

10- Mặt cắt nhà phụ trợ 01

11- Mặt bằng nhà phụ trợ 02

12- Mặt cắt nhà phụ trợ 02

13- Chi tiết kỹ thuật

14- Chi tiết cửa

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]