Hạng mục : Nhà số 2 – Nhà dịch vụ tổng hợp, khoa dược, khoa dinh dưỡng, khu vực hành chính và các khoa nội trú.

Thành phần hồ sơ:

1.Báo cháy nhà số 2

2.Chữa cháy nhà số 2

3.Đèn Exit nhà số 2

4.Bìa và danh mục bản vẽ

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(tma)

Date published: 13.07.2016 | 03:53
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
150 EP

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy bệnh viện

Hạng mục : Nhà số 2 – Nhà dịch vụ tổng hợp, khoa dược, khoa dinh dưỡng, khu vực hành chính và các khoa nội trú.

Thành phần hồ sơ:

1.Báo cháy nhà số 2

2.Chữa cháy nhà số 2

3.Đèn Exit nhà số 2

4.Bìa và danh mục bản vẽ

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]