100 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Nhà ở 4 tầng, 1 tum – 5m x 10,6m

Tài liệu gồm:

1.Kiến trúc: Mặt đứng, mặt bằng các tầng

2.Kết cấu:

-Mặt bằng định vị cọc ép

-Mặt bằng định vị cột

-Mặt bằng móng

-Chi tiết móng

-Mặt bằng móng giằng chống thấm

-Mặt bằng kết cấu tầng bố trí thép các tầng

3.Điện:

-Mặt bằng cấp điện – tivi – điện thoại các tầng

-Sơ đồ phân phối điện

4.Nước: Mặt bằng cấp thoát nước các tầng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nvh1702)

Put facebook like button in here
Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Chia sẻ
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: