Hồ sơ thiết kế bệnh viện - khoa điều trị theo yêu cầu, 5 tầng - Phần 10: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước
Date published: 09.06.2017 | 10:29
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
150 EP

Hồ sơ thiết kế bệnh viện - khoa điều trị theo yêu cầu, 5 tầng - Phần 10: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

Phần 10: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước

+ Mặt bằng cấp thoát nước các tầng

+ Sơ đồ cấp nước, thoát nước, nước mưa

+ Chi tiết các khu vệ sinh

Hồ sơ thiết kế bao gồm 10 phần với các bản vẽ sau

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

Phần 1:  Hồ sơ kiến trúc (liên hệ)

Phần 2: Hồ sơ kết cấu (liên hệ)

Phần 3: Hồ sơ nội thất (liên hệ)

Phần 4: Thiết kế hệ thống cấp điện theo hồ sơ thiết kế nội thất công trình

Phần 5: Thiết kế hệ thống cấp điện cảnh quan ngoài khuôn viên

Phần 6: Thiết kế hệ thống điều hòa cục bộ

Phần 7: Thiết kế hệ thống điện nhẹ của bệnh viện ( Mạng, truyền hình, điện thoai, camera, báo gọi y tá, mạng lan của viện)

Phần 8: Thiết kế hệ thống khí y tế bệnh viện

Phần 9: Thiết kế hệ thống khí sạch phòng mổ

Phần 10: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]