Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Phần móng

- Ghi chú - thống kê bản vẽ

- Mặt bằng định vị lưới cột

- Mặt bằng định vị cọc ép 250x250

- Chi tiết cọc ép 250x250

- Mặt bằng kết cấu móng

- Mặt bằng xây tường cổ móng

- Chi tiết đài cọc

- Chi tiết bể ngầm

- Chi tiết bể phốt

- Thống kê thép móng

2. Phần thân

- Mặt bằng kết cấu tầng 2, 3, tum, mái

- Mặt bằng kết cấu mái sảnh, mặt bằng thép sàn mái sảnh

- Chi tiết cột; Thống kê thép cột

- Chi tiết dầm; Thống kê thép dầm

- Mặt bằng thép sàn tầng 2, 3, tum, mái

- Mặt cắt thép sàn; Thống kê thép sàn

- Chi tiết thang bộ

- Chi tiết lanh tô các tầng

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Nước

4. Dự toán

5. Điện

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (datktxd)

Date published: 20.04.2017 | 14:22
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Biệt thự 3 tầng, Diện tích: 10,9m x 16,2m - Phần 2: Kết cấu

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Phần móng

- Ghi chú - thống kê bản vẽ

- Mặt bằng định vị lưới cột

- Mặt bằng định vị cọc ép 250x250

- Chi tiết cọc ép 250x250

- Mặt bằng kết cấu móng

- Mặt bằng xây tường cổ móng

- Chi tiết đài cọc

- Chi tiết bể ngầm

- Chi tiết bể phốt

- Thống kê thép móng

2. Phần thân

- Mặt bằng kết cấu tầng 2, 3, tum, mái

- Mặt bằng kết cấu mái sảnh, mặt bằng thép sàn mái sảnh

- Chi tiết cột; Thống kê thép cột

- Chi tiết dầm; Thống kê thép dầm

- Mặt bằng thép sàn tầng 2, 3, tum, mái

- Mặt cắt thép sàn; Thống kê thép sàn

- Chi tiết thang bộ

- Chi tiết lanh tô các tầng

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Nước

4. Dự toán

5. Điện

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (datktxd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]