Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh mục bản vẽ

- Mặt bằng tổng thể cấp thoát nước các tầng

- Chi tiết cấp thoát nước vệ sinh 3 tầng

- Sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước

- Chi tiết rãnh thoát nước

- Thuyết minh thiết kế, tổng hợp khối lượng

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Nước

4. Dự toán

5. Điện

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(datktxd)

Date published: 21.04.2017 | 10:02
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Hồ sơ thiết kế Biệt thự 3 tầng, Diện tích: 10,9m x 16,2m - Phần 3: Cấp thoát nước

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh mục bản vẽ

- Mặt bằng tổng thể cấp thoát nước các tầng

- Chi tiết cấp thoát nước vệ sinh 3 tầng

- Sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước

- Chi tiết rãnh thoát nước

- Thuyết minh thiết kế, tổng hợp khối lượng

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Nước

4. Dự toán

5. Điện

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(datktxd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]