Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Phần xây dựng

- Bảng tổng hợp kinh phí

- Hệ thống điện chiếu sáng

- Hệ thống cấp thoát nước

- Chi tiết rãnh, hố ga

2/ Phần điện nước

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí

- Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá

- Bảng dự toán hạng mục công trình

- Hao phí vật liệu, nhân công, máy cho các công tác xây dựng

- Bảng giá thông báo công trình

- Bảng cước vận chuyển

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng công trình

- Bảng tổng hợp dự toán công trình

- Bảng hệ số chi phí xây lắp

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Nước

4. Dự toán

5. Điện

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(datktxd)

Date published: 21.04.2017 | 10:33
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Biệt thự 3 tầng, Diện tích: 10,9m x 16,2m - Phần 4: Dự toán

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Phần xây dựng

- Bảng tổng hợp kinh phí

- Hệ thống điện chiếu sáng

- Hệ thống cấp thoát nước

- Chi tiết rãnh, hố ga

2/ Phần điện nước

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí

- Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá

- Bảng dự toán hạng mục công trình

- Hao phí vật liệu, nhân công, máy cho các công tác xây dựng

- Bảng giá thông báo công trình

- Bảng cước vận chuyển

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng công trình

- Bảng tổng hợp dự toán công trình

- Bảng hệ số chi phí xây lắp

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Nước

4. Dự toán

5. Điện

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(datktxd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]