Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh mục bản vẽ

- Mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng ngoài nhà

- Mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng các tầng

- Mặt bằng chiếu sáng các tầng

- Mặt bằng ổ cắm 3 tầng

- Mặt bằng điều hòa, bình nóng lạnh 3 tầng

- Sơ đồ nguyên lý tủ điện tổng

- Sơ đồ nguyên lý tủ điện 3 tầng

- Chi tiết lắp đặt thiết bị điện

- Mặt bằng điện nhẹ 3 tầng

- Sơ đồ nguyên lý mạng internet

- Sơ đồ nguyên lý mạng điện thoại

- Sơ đồ nguyên lý mạng truyền hình

- Mặt bằng chống sét mái

- Chi tiết lắp đặt chống sét

- Thống kê khối lượng, thuyết minh chung

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Nước

4. Dự toán

5. Điện

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(datktxd)

Date published: 21.04.2017 | 11:32
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Biệt thự 3 tầng, Diện tích: 10,9m x 16,2m - Phần 5: Điện

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh mục bản vẽ

- Mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng ngoài nhà

- Mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng các tầng

- Mặt bằng chiếu sáng các tầng

- Mặt bằng ổ cắm 3 tầng

- Mặt bằng điều hòa, bình nóng lạnh 3 tầng

- Sơ đồ nguyên lý tủ điện tổng

- Sơ đồ nguyên lý tủ điện 3 tầng

- Chi tiết lắp đặt thiết bị điện

- Mặt bằng điện nhẹ 3 tầng

- Sơ đồ nguyên lý mạng internet

- Sơ đồ nguyên lý mạng điện thoại

- Sơ đồ nguyên lý mạng truyền hình

- Mặt bằng chống sét mái

- Chi tiết lắp đặt chống sét

- Thống kê khối lượng, thuyết minh chung

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Nước

4. Dự toán

5. Điện

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(datktxd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]