0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Hồ sơ thiết kế Chợ tạm, diện tích khoảng 404m2 - Phần 1: Kiến trúc

Thành phần bao gồm:

- Tổng mặt bằng phân khu

1. Ki-ốt 2

- Mặt bằng kiot

- Mặt bằng mái kiot

- Mặt đứng bên - mặt cắt

2. Ki-ốt 3

- Mặt bằng, mặt bằng mái

- Mặt bằng giằng móng

- Chi tiết móng

- Mặt bằng định vị cột

- Mặt bằng lanh tô

- Chi tiết cột - lanh tô

- Mặt bằng kết cấu sàn

- Chi tiết dầm

- Mặt bằng thép dương

- Mặt bằng thép âm

- Thống kê thép

3. Nhà kỹ thuật điện nước

- Mặt bằng móng

- Chi tiết móng

- Mặt bằng kết cấu

- Chi tiết kết cấu

- Mặt bằng thép sàn

- Thống kê thép

4. Bể nước PCCC

- Kết cấu bể nước PCCC

- Thép bể nước PCCC

5. Bể phốt, bể xử lý nước thải

- Kết cấu bể phốt và bể xử lý nước thải

- Thống kê thép

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Cấp điện - PCCC

4. Cấp thoát nước

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi