0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Hồ sơ thiết kế Chợ tạm, diện tích khoảng 404m2 - Phần 2: Kết cấu

Thành phần bao gồm:

-Tổng mặt bằng hiện trạng

- Tổng mặt bằng phân khu

- Mặt bằng phân lô, bố trí sắp xếp ngành hàng chợ tạm

- Tổng mặt bằng sân đường

1. Ki-ốt 2

- Mặt bằng móng, chi tiết móng

- Mặt bằng định vị cột, hệ giằng cột

- Mặt bằng vì kèo mái, chi tiết cột

- Mặt bằng hệ xà gồ mái, hệ giằng vì kèo mái, chi tiết hệ xà gồ mái

- Chi tiết vì kèo mái

- Thống kê thép

2. Vệ sinh chung

- Mặt bằng móng

- Mặt bằng giằng móng

- Chi tiết móng

- Mặt bằng định vị cột

- Mặt bằng lanh tô

- Chi tiết cột - lanh tô

- Mặt bằng kết cấu sàn

- Chi tiết dầm

- Mặt bằng thép dương

- Mặt bằng thép âm

- Thống kê thép

3. Nhà kỹ thuật điện nước

- Mặt bằng móng

- Chi tiết móng

- Mặt bằng kết cấu

- Chi tiết kết cấu

- Mặt bằng thép sàn

- Thống kê thép

4. Bể nước PCCC

- Kết cấu bể nước PCCC

- Thép bể nước PCCC

5. Bể phốt, bể xử lý nước thải

- Kết cấu bể phốt và bể xử lý nước thải

- Thống kê thép

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Cấp điện - PCCC

4. Cấp thoát nước

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi