Thành phần bao gồm:

1. Cấp điện ngoài nhà

- Tổng mặt bằng cấp điện

- Sơ đồ nguyên lý cấp điện

- Chi tiết

- Sơ đồ tủ phân phối điện

- Mặt cắt cáp ngầm

2. Cấp điện trong nhà

- Mặt bằng cấp điện kiot

- Mặt bằng điện nhà vệ sinh chung

- Mặt bằng điện nhà kỹ thuật

3. Hệ thống PCCC

- Tổng mặt bằng PCCC

- Sơ đồ trạm bơm chữa cháy

- Chi tiết đặt hộp PCCC

- Chi tiết lắp ống và phụ kiện

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Cấp điện - PCCC

4. Cấp thoát nước

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (tma)

Date published: 06.03.2017 | 16:22
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Hồ sơ thiết kế Chợ tạm, diện tích khoảng 404m2 - Phần 3: Cấp điện - PCCC

Thành phần bao gồm:

1. Cấp điện ngoài nhà

- Tổng mặt bằng cấp điện

- Sơ đồ nguyên lý cấp điện

- Chi tiết

- Sơ đồ tủ phân phối điện

- Mặt cắt cáp ngầm

2. Cấp điện trong nhà

- Mặt bằng cấp điện kiot

- Mặt bằng điện nhà vệ sinh chung

- Mặt bằng điện nhà kỹ thuật

3. Hệ thống PCCC

- Tổng mặt bằng PCCC

- Sơ đồ trạm bơm chữa cháy

- Chi tiết đặt hộp PCCC

- Chi tiết lắp ống và phụ kiện

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Cấp điện - PCCC

4. Cấp thoát nước

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]