0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư 5 tầng

Hồ sơ bao gồm:

1.      Dự toán

2.      Kết cấu

3.      Kiến trúc

Bản vẽ định dạng file Autocad(.dwg), Dự toán định dạng file Excel(.xls)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi