Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh sách bản vẽ

- Sơ đồ nguyên lý

- Mặt bằng bố trí cấp điện tầng 1

- Mặt bằng bố trí chiếu sáng ngoài nhà

- Mặt bằng bố trí căn hộ F

- Mặt bằng bố trí hệ thống tiếp địa

- Mặt bằng bố trí chống sét tầng áp mái

- Mặt cắt, mặt bằng phòng máy biến áp

- Mặt cắt, mặt bằng phòng máy phát điện

- Mặt bằng, mặt cắt phòng tủ điện tổng

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cơ điện

2. Hệ thống điều hòa và thông gió

3. Hệ thống điện nhẹ và báo cháy

4. Hệ thống chữa cháy

5. Hệ thống cấp thoát nước

6. Bản tính toán và thuyết minh

7. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

Date published: 09.01.2017 | 16:11
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 1: Thiết kế cơ điện

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh sách bản vẽ

- Sơ đồ nguyên lý

- Mặt bằng bố trí cấp điện tầng 1

- Mặt bằng bố trí chiếu sáng ngoài nhà

- Mặt bằng bố trí căn hộ F

- Mặt bằng bố trí hệ thống tiếp địa

- Mặt bằng bố trí chống sét tầng áp mái

- Mặt cắt, mặt bằng phòng máy biến áp

- Mặt cắt, mặt bằng phòng máy phát điện

- Mặt bằng, mặt cắt phòng tủ điện tổng

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cơ điện

2. Hệ thống điều hòa và thông gió

3. Hệ thống điện nhẹ và báo cháy

4. Hệ thống chữa cháy

5. Hệ thống cấp thoát nước

6. Bản tính toán và thuyết minh

7. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]