Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản vẽ

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống tạo áp thang máy chữa cháy và sơ đồ hút mùi phòng rác

- Mặt bằng bố trí hệ thống thông gió tầng sàn thượng - mái

- Mặt bằng bố trí hệ thống ĐHKK và thông gió căn hộ điển hình A

- Các chi tiết lắp đặt

2. Bảng tính

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg); Bảng tính file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cơ điện

2. Hệ thống điều hòa và thông gió

3. Hệ thống điện nhẹ và báo cháy

4. Hệ thống chữa cháy

5. Hệ thống cấp thoát nước

6. Bản tính toán và thuyết minh

7. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

Date published: 10.01.2017 | 14:26
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 2: Thiết kế hệ thống điều hòa và thông gió

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản vẽ

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống tạo áp thang máy chữa cháy và sơ đồ hút mùi phòng rác

- Mặt bằng bố trí hệ thống thông gió tầng sàn thượng - mái

- Mặt bằng bố trí hệ thống ĐHKK và thông gió căn hộ điển hình A

- Các chi tiết lắp đặt

2. Bảng tính

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg); Bảng tính file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cơ điện

2. Hệ thống điều hòa và thông gió

3. Hệ thống điện nhẹ và báo cháy

4. Hệ thống chữa cháy

5. Hệ thống cấp thoát nước

6. Bản tính toán và thuyết minh

7. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]