Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh sách bản vẽ và kí hiệu

- Sơ đồ nguyên lý camera, âm thanh công cộng

- Mặt bằng bố trí hệ thống camera, âm thanh công cộng tầng 1

- Mặt bằng bố trí thoại, mạng, truyền hình cáp căn hộ loại F

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện thoại, mạng

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống truyền hình cáp

- Mặt bằng bố trí thoại, mạng, truyền hình cáp các tầng

- Chi tiết đầu nối tủ điện nhẹ đến hộp cáp điển hình

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg); Bảng tính file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cơ điện

2. Hệ thống điều hòa và thông gió

3. Hệ thống điện nhẹ và báo cháy

4. Hệ thống chữa cháy

5. Hệ thống cấp thoát nước

6. Bản tính toán và thuyết minh

7. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

Date published: 10.01.2017 | 15:55
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 3: Thiết kế hệ thống điện nhẹ và báo cháy

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh sách bản vẽ và kí hiệu

- Sơ đồ nguyên lý camera, âm thanh công cộng

- Mặt bằng bố trí hệ thống camera, âm thanh công cộng tầng 1

- Mặt bằng bố trí thoại, mạng, truyền hình cáp căn hộ loại F

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện thoại, mạng

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống truyền hình cáp

- Mặt bằng bố trí thoại, mạng, truyền hình cáp các tầng

- Chi tiết đầu nối tủ điện nhẹ đến hộp cáp điển hình

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg); Bảng tính file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cơ điện

2. Hệ thống điều hòa và thông gió

3. Hệ thống điện nhẹ và báo cháy

4. Hệ thống chữa cháy

5. Hệ thống cấp thoát nước

6. Bản tính toán và thuyết minh

7. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]