Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh sách bản vẽ, kí hiệu, ghi chú chung và chữ viết tắt

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống chữa cháy

- Mặt bằng bố trí hệ thống chữa cháy tầng 1

- Chi tiết lắp đặt điển hình

- Chi tiết phòng bơm

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cơ điện

2. Hệ thống điều hòa và thông gió

3. Hệ thống điện nhẹ và báo cháy

4. Hệ thống chữa cháy

5. Hệ thống cấp thoát nước

6. Bản tính toán và thuyết minh

7. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

Date published: 11.01.2017 | 09:26
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 4: Thiết kế hệ thống chữa cháy

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh sách bản vẽ, kí hiệu, ghi chú chung và chữ viết tắt

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống chữa cháy

- Mặt bằng bố trí hệ thống chữa cháy tầng 1

- Chi tiết lắp đặt điển hình

- Chi tiết phòng bơm

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cơ điện

2. Hệ thống điều hòa và thông gió

3. Hệ thống điện nhẹ và báo cháy

4. Hệ thống chữa cháy

5. Hệ thống cấp thoát nước

6. Bản tính toán và thuyết minh

7. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]