Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bảng tính

- Bảng tính toán hệ thống quạt tạo áp cầu thang máy

- Bảng tính thông gió

- Bảng tính khối lượng nước sinh hoạt

- Tính toán bơm và thiết bị

- Tính toán tổn thất ống nước đến thiết bị vệ sinh bất lợi nhất

- Bảng tính khối lượng nước chữa cháy

2. Bảng exel

- Bảng tính phụ tải điện

- Bảng tính khối lượng nước chữa cháy

- Bảng tính khối lượng nước sinh hoạt

- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải

3. Spec: Anh - Việt

- Hệ thống điện

- Hệ thống chữ cháy

- Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

- Hệ thống cấp thoát nước

4. Thuyết minh

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cơ điện

2. Hệ thống điều hòa và thông gió

3. Hệ thống điện nhẹ và báo cháy

4. Hệ thống chữa cháy

5. Hệ thống cấp thoát nước

6. Bản tính toán và thuyết minh

7. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

Date published: 12.01.2017 | 11:38
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 6: Bản tính toán và thuyết minh

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bảng tính

- Bảng tính toán hệ thống quạt tạo áp cầu thang máy

- Bảng tính thông gió

- Bảng tính khối lượng nước sinh hoạt

- Tính toán bơm và thiết bị

- Tính toán tổn thất ống nước đến thiết bị vệ sinh bất lợi nhất

- Bảng tính khối lượng nước chữa cháy

2. Bảng exel

- Bảng tính phụ tải điện

- Bảng tính khối lượng nước chữa cháy

- Bảng tính khối lượng nước sinh hoạt

- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải

3. Spec: Anh - Việt

- Hệ thống điện

- Hệ thống chữ cháy

- Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

- Hệ thống cấp thoát nước

4. Thuyết minh

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cơ điện

2. Hệ thống điều hòa và thông gió

3. Hệ thống điện nhẹ và báo cháy

4. Hệ thống chữa cháy

5. Hệ thống cấp thoát nước

6. Bản tính toán và thuyết minh

7. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]