Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Nhà ở gia đình 4 tầng 5,4m x 9,8m
Date published: 04.08.2017 | 15:22
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Nhà ở gia đình 4 tầng 5,4m x 9,8m

Thông tin hồ sơ:

- Mặt bằng mái, chi tiết cầu thang, chi tiết vệ sinh

- Mặt cắt, mặt đứng

- Chi tiết cửa

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]