Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Nhà phố 3 tầng, diện tích 73m2, Phần 4 - Cấp thoát nước
Date published: 31.07.2017 | 16:55
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Nhà phố 3 tầng, diện tích 73m2, Phần 4 - Cấp thoát nước

Thành phần hồ sơ:

- Mặt bằng cấp nước các tầng

- Mặt bằng thoát nước các tầng

- Sơ đồ không gian cấp nước

- Sơ đồ không gian thoát nước

- Chi tiết bể tự hoại, hố ga

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu:

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Điện

4. Nước

5. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]