Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà xưởng đồ gỗ cao cấp, kích thước 38mx37,8m. Hồ sơ thể hiện đầy đủ và chi tiết mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình. Hồ sơ bao gồm đầy đủ các bản vẽ ch
Date published: 02.01.2015 | 20:53
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
200 EP

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà xưởng đồ gỗ cao cấp, kích thước 38mx37,8m

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà xưởng đồ gỗ cao cấp, kích thước 38mx37,8m. Hồ sơ thể hiện đầy đủ và chi tiết mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình. Hồ sơ bao gồm đầy đủ các bản vẽ chi tiết kế cấu mái, dầm, móng, cột trụ thép và các bảng thống kê khối lượng. Chi tiết kết cấu khung thép, chi tiết cột, kèo, cửa trời, cửa đẩy.

Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các kỹ sư thiết kế kết cấu, kiến trúc các công trình công nghiệp.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]