Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Liệt kê bản vẽ - kí hiệu điện

- Thuyết minh chung

- Sơ đồ phân phối điện

- Mặt bằng cấp điện ngoài nhà

- Mặt bằng cấp điện tầng

- Mặt bằng cấp điện tầng áp mái

- Mặt bằng chiếu sáng các tầng

- Mặt bằng chống sét

- Mặt bằng nối đất

- Chi tiết lắp đặt

- Liệt kê thiết bị 

Định dạng tài liệu fiel AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cấp điện

2. Cấp thoát nước

3. Điều hòa thông gió

4. Thông tin

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(ht-anxd)

Date published: 31.03.2017 | 15:49
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - Biệt thự 3 tầng 9,9m x 11,8m -Phần 1: Cấp điện

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Liệt kê bản vẽ - kí hiệu điện

- Thuyết minh chung

- Sơ đồ phân phối điện

- Mặt bằng cấp điện ngoài nhà

- Mặt bằng cấp điện tầng

- Mặt bằng cấp điện tầng áp mái

- Mặt bằng chiếu sáng các tầng

- Mặt bằng chống sét

- Mặt bằng nối đất

- Chi tiết lắp đặt

- Liệt kê thiết bị 

Định dạng tài liệu fiel AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cấp điện

2. Cấp thoát nước

3. Điều hòa thông gió

4. Thông tin

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(ht-anxd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]