0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - Biệt thự 3 tầng 9,9m x 11,8m -Phần 2: Cấp thoát nước

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Liệt kê bản vẽ, kí hiệu, thống kê vật liệu

- Sơ đồ đứng cấp thoát nước

- Mặt bằng cấp thoát nước sân vườn

- Mặt bằng cấp thoát nước các tầng

- Mặt bằng cấp thoát nước tầng áp mái

- Mặt bằng cấp thoát nước mái

- Chi tiết cấp thoát nước khu WC1,2,3,4

- Chi tiết cấp thoát nước khu bếp

- Chi tiết bể nước ngầm, bể tự hoại

- Chi tiết lắp đặt

Định dạng tài liệu fiel AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cấp điện

2. Cấp thoát nước

3. Điều hòa thông gió

4. Thông tin

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-anxd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi