Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Liệt kê bản vẽ - ghi chú chung - kí hiệu chung

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống, liệt kê thiết bị

- Mặt bằng thông tin các tầng 1-4

Định dạng tài liệu fiel AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cấp điện

2. Cấp thoát nước

3. Điều hòa thông gió

4. Thông tin

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(ht-anxd)

Date published: 31.03.2017 | 16:16
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - Biệt thự 3 tầng 9,9m x 11,8m -Phần 4: Hệ thống thông tin

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Liệt kê bản vẽ - ghi chú chung - kí hiệu chung

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống, liệt kê thiết bị

- Mặt bằng thông tin các tầng 1-4

Định dạng tài liệu fiel AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Cấp điện

2. Cấp thoát nước

3. Điều hòa thông gió

4. Thông tin

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(ht-anxd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]