0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Ngân hàng 9 tầng và tầng áp mái - Phần 3: Điện

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Mặt bằng bố trí điện chiếu sáng ngoài nhà

- Sơ đồ phân phối điện chiếu sáng ngoài nhà

- Mặt bằng mái, hệ thống chống sét trực tiếp

- Mặt bằng bố trí điện các tầng

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kết cấu

2. Kiến trúc

3. Điện

4. Nước

5. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

nlh

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: