0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Ngân hàng 9 tầng và tầng áp mái - Phần 4:Nước

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Thuyết minh

2. Bản vẽ

- Mặt bằng cấp thoát nước các tầng

- Sơ đồ cấp thoát nước

- Chi tiết bể chứa nước hồ đồng hồ, bể tự hoại, bể nước trên mái

- Chi tiết giếng thăm, giếng thu, bể thu dầu, nước mưa

- Bảng thống kê vật liệu

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kết cấu

2. Kiến trúc

3. Điện

4. Nước

5. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

nlh

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: