0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Ngân hàng 9 tầng và tầng áp mái - Phần 5:Dự toán

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Tổng hợp giá trị

2- Phần cọc

3- Xây dựng nhà chính

4- Phần điện

5- Phần nước

6- Hệ thống máy tính và điện thoại

7- Hệ thống camera quan sát

8- Xử lý phòng chống mối

9- Xây dựng hạng mục ngoài nhà

Định dạng tài liệu file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kết cấu

2. Kiến trúc

3. Điện

4. Nước

5. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

nlh

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi