Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

3.Phối cảnh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

(mta)

Date published: 12.07.2016 | 07:55
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
200 EP

Hồ sơ thiết kế Nhà quản lý vận hành và điều khiển lưới điện khu vực

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

3.Phối cảnh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

(mta)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]