Hồ sơ thiết kế Showroom 2 tầng, diện tích 22m x 29m – Phần 2: Kết cấu
Date published: 28.08.2017 | 12:45
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Showroom 2 tầng, diện tích 22m x 29m – Phần 2: Kết cấu

Thành phần hồ sơ:

1. Phần Kết cấu móng

2. Phần Kết cấu thép - Hệ sàn thép

 

3. Phần Kết cấu thép - Hệ thép hộp

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.      Kiến trúc

2.      Kết cấu

3.      Điện

4.      Cấp thoát nước

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(KS-NghiaTam)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]