Hồ sơ thiết kế Showroom 2 tầng, diện tích 22m x 29m – Phần 3: Điện
Date published: 28.08.2017 | 12:59
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Showroom 2 tầng, diện tích 22m x 29m – Phần 3: Điện

Thành phần hồ sơ:

1.Thuyết minh

2.Bản vẽ điện

3.Bảng thông kê vật liệu

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.      Kiến trúc

2.      Kết cấu

3.      Điện

4.      Cấp thoát nước

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(KS-NghiaTam)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]