Hồ sơ thiết kế thi công – Công trình nhà ở gia đình 5 tầng, Diện tích: 4,2m x 4,5m - Phần Cấp Điện & Cấp Nước

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Phần 1: Cấp điện

             1-      Mặt bằng ổ cắm điều hoà tầng 1

2-      mặt bằng ổ cắm, điều hoà tầng lửng

3-      mặt bằng ổ cắm, điều hoà tầng 2

4-      mặt bằng ổ cắm, điều hoà tầng 3

5-      mặt bằng ổ cắm, điều hoà tầng 4

6-      mặt bằng ổ cắm, điều hoà tầng tum

7-      mặt bằng chiếu sáng tầng 1

8-      mặt bằng chiếu sáng tầng lửng

9-      mặt bằng chiếu sáng tầng 2

10-  mặt bằng chiếu sáng tầng 3

11-  mặt bằng chiếu sáng tầng 4

12-  mặt bằng chiếu sáng tầng tum

13-  mặt bằng chống sét mái

14-  sơ đồ cấp điện (1/3)

15-  sơ đồ cấp điện (2/3)

16-  sơ đồ cấp điện (3/3)

Phần 1: Cấp Thoát Nước

1-      mặt bằng cấp thoát nước tầng 1

2-      mặt bằng cấp thoát nước tầng lửng

3-      mặt bằng cấp thoát nước tầng 2

4-      mặt bằng cấp thoát nước tầng 3

5-      mặt bằng cấp thoát nước tầng 4

6-      mặt bằng cấp thoát nước tầng tum

7-      mặt bằng cấp thoát nước tầng tum

8-      sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước

9-      chi tiết lắp đặt thiết bị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

 

Date published: 20.09.2017 | 22:57
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế thi công – Công trình nhà ở gia đình 5 tầng, Diện tích: 4,2m x 4,5m - Phần Cấp Điện & Cấp Nước

Hồ sơ thiết kế thi công – Công trình nhà ở gia đình 5 tầng, Diện tích: 4,2m x 4,5m - Phần Cấp Điện & Cấp Nước

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Phần 1: Cấp điện

             1-      Mặt bằng ổ cắm điều hoà tầng 1

2-      mặt bằng ổ cắm, điều hoà tầng lửng

3-      mặt bằng ổ cắm, điều hoà tầng 2

4-      mặt bằng ổ cắm, điều hoà tầng 3

5-      mặt bằng ổ cắm, điều hoà tầng 4

6-      mặt bằng ổ cắm, điều hoà tầng tum

7-      mặt bằng chiếu sáng tầng 1

8-      mặt bằng chiếu sáng tầng lửng

9-      mặt bằng chiếu sáng tầng 2

10-  mặt bằng chiếu sáng tầng 3

11-  mặt bằng chiếu sáng tầng 4

12-  mặt bằng chiếu sáng tầng tum

13-  mặt bằng chống sét mái

14-  sơ đồ cấp điện (1/3)

15-  sơ đồ cấp điện (2/3)

16-  sơ đồ cấp điện (3/3)

Phần 1: Cấp Thoát Nước

1-      mặt bằng cấp thoát nước tầng 1

2-      mặt bằng cấp thoát nước tầng lửng

3-      mặt bằng cấp thoát nước tầng 2

4-      mặt bằng cấp thoát nước tầng 3

5-      mặt bằng cấp thoát nước tầng 4

6-      mặt bằng cấp thoát nước tầng tum

7-      mặt bằng cấp thoát nước tầng tum

8-      sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước

9-      chi tiết lắp đặt thiết bị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]