Hồ sơ TKTC kiến trúc-điện nước công trình nhà chia lô 7 tầng KT(10mx13m) bao gồm là: Bản vẽ (định dạng autocad):

1. Phần kiến trúc

-Mặt bằng kiến trúc tầng 1-7

-Mặt cắt, mặt đứng kiến trúc

2.  Phần điện nước

-Mặt bằng chiếu sáng tầng 1-7

-Mặt bằng ổ cắm-nóng lạnh tầng 1-7

-Mặt bằng điện nhẹ tầng 1-7

-Chi tiết cấu tạo chống sét

-Sơ đồ cấp điện tủ điện điện tổng và TĐT.T2 đến TĐT.T4

-Sơ đồ cấp điện tủ điện điện TĐT.T5, TĐT.T6

-Thống kê khối lượng vật tư và chỉ dẫn thi công

-Sơ đồ hệ thống điện nhẹ và thống kê vật tư

-Mặt bằng cấp thoát nước tầng 1-7

-Sơ đồ đứng cấp nước tòa nhà

-Sơ đồ đứng thoát nước tòa nhà

-Chi tiết cấp thoát nước khu WC-tầng 1-7

-Chi tiết bể nước sạch, hố ga ngăn hơi và bể tự hoại

-Chi tiết lắp đặt thiết bị cấp thoát nước tòa nhà

-Bảng thống kê khối lượng vật tư

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) 

(Ht-qnv&hntt)
Date published: 22.09.2017 | 17:12
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ thiết kế thi công Nhà 7 tầng kích thước 10x13m

Hồ sơ TKTC kiến trúc-điện nước công trình nhà chia lô 7 tầng KT(10mx13m) bao gồm là: Bản vẽ (định dạng autocad):

1. Phần kiến trúc

-Mặt bằng kiến trúc tầng 1-7

-Mặt cắt, mặt đứng kiến trúc

2.  Phần điện nước

-Mặt bằng chiếu sáng tầng 1-7

-Mặt bằng ổ cắm-nóng lạnh tầng 1-7

-Mặt bằng điện nhẹ tầng 1-7

-Chi tiết cấu tạo chống sét

-Sơ đồ cấp điện tủ điện điện tổng và TĐT.T2 đến TĐT.T4

-Sơ đồ cấp điện tủ điện điện TĐT.T5, TĐT.T6

-Thống kê khối lượng vật tư và chỉ dẫn thi công

-Sơ đồ hệ thống điện nhẹ và thống kê vật tư

-Mặt bằng cấp thoát nước tầng 1-7

-Sơ đồ đứng cấp nước tòa nhà

-Sơ đồ đứng thoát nước tòa nhà

-Chi tiết cấp thoát nước khu WC-tầng 1-7

-Chi tiết bể nước sạch, hố ga ngăn hơi và bể tự hoại

-Chi tiết lắp đặt thiết bị cấp thoát nước tòa nhà

-Bảng thống kê khối lượng vật tư

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) 

(Ht-qnv&hntt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]