Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Phần 4: Dự toán

Hồ sơ phần 3 bao gồm:

1-      Mặt bằng điện tầng 1

2-      Mặt bằng điện tầng 2

3-      Mặt bằng điện tầng 3

4-      Mặt bằng điện sân thượng

5-      Các sơ đồ nguyên lý

6-      Mặt bằng điện thoại tầng 1

7-      Mặt bằng điện thoại tầng 2

8-      Mặt bằng điện thoại tầng 3

9-      Mặt bằng truyền hình tầng 1

10-  Mặt bằng truyền hình tầng 2

11-  Mặt bằng truyền hình tầng 3

12-  Mặt bằng mạng ADSL tầng 1

13-  Mặt bằng mạng ADSL tầng 2

14-  Mặt bằng mạng ADSL tầng 3

15-  Mặt bằng tiếp địa trệt

16-  Mặt bằng bố trí kim thu sét mái

17-  Mặt bằng cấp nước tầng 1

18-  Mặt bằng thoát nước tầng 1

19-  Mặt bằng cấp nước tầng 2

20-  Mặt bằng thoát nước tầng 2

21-  Mặt bằng cấp thoát nước sân thượng

22-  Mặt bằng cấp thoát nước mái

23-  Chi tiết cấp nước WC1, 2, 3, 4

24-  Chi tiết thoát nước WC1, 2, 3, 4

25-  Chi tiết hầm tự hoại

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

Date published: 03.06.2017 | 17:44
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m - Phần Cấp Điện và Cấp Thoát Nước

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Phần 4: Dự toán

Hồ sơ phần 3 bao gồm:

1-      Mặt bằng điện tầng 1

2-      Mặt bằng điện tầng 2

3-      Mặt bằng điện tầng 3

4-      Mặt bằng điện sân thượng

5-      Các sơ đồ nguyên lý

6-      Mặt bằng điện thoại tầng 1

7-      Mặt bằng điện thoại tầng 2

8-      Mặt bằng điện thoại tầng 3

9-      Mặt bằng truyền hình tầng 1

10-  Mặt bằng truyền hình tầng 2

11-  Mặt bằng truyền hình tầng 3

12-  Mặt bằng mạng ADSL tầng 1

13-  Mặt bằng mạng ADSL tầng 2

14-  Mặt bằng mạng ADSL tầng 3

15-  Mặt bằng tiếp địa trệt

16-  Mặt bằng bố trí kim thu sét mái

17-  Mặt bằng cấp nước tầng 1

18-  Mặt bằng thoát nước tầng 1

19-  Mặt bằng cấp nước tầng 2

20-  Mặt bằng thoát nước tầng 2

21-  Mặt bằng cấp thoát nước sân thượng

22-  Mặt bằng cấp thoát nước mái

23-  Chi tiết cấp nước WC1, 2, 3, 4

24-  Chi tiết thoát nước WC1, 2, 3, 4

25-  Chi tiết hầm tự hoại

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]