Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Phần 4: Dự toán

Hồ sơ phần 4 bao gồm:

1-      Bảng tổng hợp kinh phí

2-      Dự toán công trình

3-      Dự toán cấp điện

4-      Dự toán cấp thoát nước

5-      Dự toán hệ thống chống sét

Định dạng tài liệu: File Excel

(ht-nvt)

Date published: 03.06.2017 | 17:47
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m - Phần Dự Toán

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Phần 4: Dự toán

Hồ sơ phần 4 bao gồm:

1-      Bảng tổng hợp kinh phí

2-      Dự toán công trình

3-      Dự toán cấp điện

4-      Dự toán cấp thoát nước

5-      Dự toán hệ thống chống sét

Định dạng tài liệu: File Excel

(ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]