Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Phần 4: Dự toán

Hồ sơ phần 2 bao gồm:

1-      Bảng ghi chú chung

2-      Thông số cọc

3-      Mặt bằng định vị tim cọc

4-      Mặt bằng móng – Đà giằng

5-      Chi tiết thép móng (3 bản vẽ)

6-      Chi tiết thép giằng

7-      Chi tiết thép rào

8-      Chi tiết hầm phân

9-      Mặt bằng định vị tim cột- MB thép sàn trệt

10-  Chi tiết théo cột

11-  MB đà sàn lầu 1 - MB thép sàn lầu 1

12-  MB đà sàn lầu 2 - MB thép sàn lầu 2

13-  MB đà sàn sân thượng- MB thép sàn sân thượng

14-  MB đà sàn mái bằng – MB thép sàn mái bằng

15-  MB đà sàn mái xiên – MB théo sàn mái xiên

16-  Chi tiết thép dầm (10 bản vẽ)

17-  Chi tiết cầu thang

18-  Chi tiết thang

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

Date published: 03.06.2017 | 17:42
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m - Phần Kết Cấu

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Phần 4: Dự toán

Hồ sơ phần 2 bao gồm:

1-      Bảng ghi chú chung

2-      Thông số cọc

3-      Mặt bằng định vị tim cọc

4-      Mặt bằng móng – Đà giằng

5-      Chi tiết thép móng (3 bản vẽ)

6-      Chi tiết thép giằng

7-      Chi tiết thép rào

8-      Chi tiết hầm phân

9-      Mặt bằng định vị tim cột- MB thép sàn trệt

10-  Chi tiết théo cột

11-  MB đà sàn lầu 1 - MB thép sàn lầu 1

12-  MB đà sàn lầu 2 - MB thép sàn lầu 2

13-  MB đà sàn sân thượng- MB thép sàn sân thượng

14-  MB đà sàn mái bằng – MB thép sàn mái bằng

15-  MB đà sàn mái xiên – MB théo sàn mái xiên

16-  Chi tiết thép dầm (10 bản vẽ)

17-  Chi tiết cầu thang

18-  Chi tiết thang

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]