Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Phần 4: Dự toán

Hồ sơ phần 1 bao gồm:

1-      Mặt bằng Kiến trúc tầng 1

2-      Mặt bằng Kiến trúc tầng 2

3-      Mặt bằng Kiến trúc tầng 3

4-      Mặt bằng Kiến trúc sân thượng

5-      Mặt bằng nội thất tầng 1

6-      Mặt bằng nội thất tầng 2

7-      Mặt bằng nội thất tầng 3

8-      Mặt bằng sân thượng

9-      Mặt bằng tầng mái

10-  Mặt đứng trục A-C

11-  Mặt đứng trục 1-4

12-  Mặt cắt A-A

13-  Mặt cắt B-B

14-  Mặt cắt C-C

15-  Chi tiết mặt đứng trục A-C (8 bản vẽ)

16-  Chi tiết mặt cắt ngang ban công trục 1-2

17-  Chi tiết mặt cắt vách kính trang trí thang trục 2-2

18-  Chi tiết cổng rào

19-  Chi tiết cầu thang (2 bản vẽ)

20-  Chi tiết nhà vệ sinh (2 bản vẽ)

21-  Chi tiết và thống kê cửa (2 bản vẽ)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

Date published: 03.06.2017 | 17:41
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m - Phần Kiến Trúc

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 6,4m x 13,0m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Phần 4: Dự toán

Hồ sơ phần 1 bao gồm:

1-      Mặt bằng Kiến trúc tầng 1

2-      Mặt bằng Kiến trúc tầng 2

3-      Mặt bằng Kiến trúc tầng 3

4-      Mặt bằng Kiến trúc sân thượng

5-      Mặt bằng nội thất tầng 1

6-      Mặt bằng nội thất tầng 2

7-      Mặt bằng nội thất tầng 3

8-      Mặt bằng sân thượng

9-      Mặt bằng tầng mái

10-  Mặt đứng trục A-C

11-  Mặt đứng trục 1-4

12-  Mặt cắt A-A

13-  Mặt cắt B-B

14-  Mặt cắt C-C

15-  Chi tiết mặt đứng trục A-C (8 bản vẽ)

16-  Chi tiết mặt cắt ngang ban công trục 1-2

17-  Chi tiết mặt cắt vách kính trang trí thang trục 2-2

18-  Chi tiết cổng rào

19-  Chi tiết cầu thang (2 bản vẽ)

20-  Chi tiết nhà vệ sinh (2 bản vẽ)

21-  Chi tiết và thống kê cửa (2 bản vẽ)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]