Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 11,7m x 15,2m.

Căn biệt thự đẹp được thiết kế tinh tế, hài hòa và sang trọng bao gồm 1 tầng hầm, 3 tầng sinh hoạt và 1 tầng mái.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Hồ sơ phần 3 bao gồm:

1-       Sơ đồ bố trí điện Hầm

2-       Sơ đồ bố trí điện Trệt

3-       Sơ đồ bố trí điện Lầu 1

4-       Sơ đồ bố trí điện Áp Mái

5-       Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện

6-       Sơ đồ hệ thống dây cáp điện

7-       Sơ đồ hệ thống dây cáp anten

8-       Bảng thống kê vật liệu điện

9-       Sơ đồ cấp thoát nước Hầm

10-   Sơ đồ cấp thoát nước Trệt

11-   Sơ đồ cấp thoát nước Lầu 1

12-   Sơ đồ cấp thoát nước Áp Mái

13-   Sơ đồ thoát nước Mái

14-   Sơ đồ không gian Gen 1&2

15-   Sơ đồ không gian Gen 3&4

16-   Sơ đồ không gian các ống nước mưa

17-   Bảng thống kê vật liệu nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

Date published: 11.06.2017 | 17:09
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự vườn 3 tầng, Diện tích: 11,7m x 15,2m - Phần Cấp Điện & Cấp Thoát Nước

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự 3 tầng, Diện tích: 11,7m x 15,2m.

Căn biệt thự đẹp được thiết kế tinh tế, hài hòa và sang trọng bao gồm 1 tầng hầm, 3 tầng sinh hoạt và 1 tầng mái.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Hồ sơ phần 3 bao gồm:

1-       Sơ đồ bố trí điện Hầm

2-       Sơ đồ bố trí điện Trệt

3-       Sơ đồ bố trí điện Lầu 1

4-       Sơ đồ bố trí điện Áp Mái

5-       Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện

6-       Sơ đồ hệ thống dây cáp điện

7-       Sơ đồ hệ thống dây cáp anten

8-       Bảng thống kê vật liệu điện

9-       Sơ đồ cấp thoát nước Hầm

10-   Sơ đồ cấp thoát nước Trệt

11-   Sơ đồ cấp thoát nước Lầu 1

12-   Sơ đồ cấp thoát nước Áp Mái

13-   Sơ đồ thoát nước Mái

14-   Sơ đồ không gian Gen 1&2

15-   Sơ đồ không gian Gen 3&4

16-   Sơ đồ không gian các ống nước mưa

17-   Bảng thống kê vật liệu nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]