Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự vườn, Diện tích: 11,3m x 13,2m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Hồ sơ phần 3 bao gồm:

1-       Bố trí điện mặt bằng tổng thể

2-       Sơ đồ bố trí điện tầng hầm

3-      Sơ đồ bố trí điện tầng trệt

4-      Sơ đồ bố trí điện tầng lầu 1

5-      Sơ đồ bố trí điện tầng áp mái

6-       Sơ đồ nguyên lý điện

7-      Mặt bằng cấp thoát nước hầm

8-       Mặt bằng cấp thoát nước trệt

9-      Mặt bằng cấp thoát nước lầu 1

10-  Mặt bằng cấp thoát nước áp mái

11-  Mặt bằng cấp thoát nước mái

12-  Sơ đồ không gian gen 1

13-  Sơ đồ không gian gen 2

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

Date published: 10.06.2017 | 01:03
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự vườn, Diện tích: 11,3m x 13,2m - Phần Cấp Điện Và Cấp Thoát Nước

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự vườn, Diện tích: 11,3m x 13,2m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Hồ sơ phần 3 bao gồm:

1-       Bố trí điện mặt bằng tổng thể

2-       Sơ đồ bố trí điện tầng hầm

3-      Sơ đồ bố trí điện tầng trệt

4-      Sơ đồ bố trí điện tầng lầu 1

5-      Sơ đồ bố trí điện tầng áp mái

6-       Sơ đồ nguyên lý điện

7-      Mặt bằng cấp thoát nước hầm

8-       Mặt bằng cấp thoát nước trệt

9-      Mặt bằng cấp thoát nước lầu 1

10-  Mặt bằng cấp thoát nước áp mái

11-  Mặt bằng cấp thoát nước mái

12-  Sơ đồ không gian gen 1

13-  Sơ đồ không gian gen 2

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]