Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự vườn, Diện tích: 11,3m x 13,2m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Hồ sơ phần 2 bao gồm:

1-        Mặt bằng định vị tim cọc

2-       Chi tiết cọc BTCT

3-       Mặt bằng đà kiềng - cột

4-       Móng – chi tiết dầm kiềng (2 bản vẽ)

5-       Dầm kiềng (2 bản vẽ)

6-       Mặt bằng dầm – sàn trệt - chi tiết kết cấu sàn

7-       Mặt bằng dầm - sàn lầu - chi tiết kết cấu sàn

8-       Mặt bằng dầm- sàn áp mái – chi tiết kết cấu sàn

9-       Mặt bằng dầm - sàn mái- chi tiết kết cấu mái

10-     Chi tiết dầm sàn (7 bản vẽ)

11-     Chi tiết cột

12-     Chi tiết cầu thang (2 bản vẽ)

13-     Thống kê thép (2 bản vẽ)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

Date published: 10.06.2017 | 00:36
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự vườn, Diện tích: 11,3m x 13,2m - Phần Kết Cấu

Hồ sơ thiết kế thi công – Nhà biệt thự vườn, Diện tích: 11,3m x 13,2m bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau:

Phần 1: Kiến Trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp Điện và Cấp, thoát nước

Hồ sơ phần 2 bao gồm:

1-        Mặt bằng định vị tim cọc

2-       Chi tiết cọc BTCT

3-       Mặt bằng đà kiềng - cột

4-       Móng – chi tiết dầm kiềng (2 bản vẽ)

5-       Dầm kiềng (2 bản vẽ)

6-       Mặt bằng dầm – sàn trệt - chi tiết kết cấu sàn

7-       Mặt bằng dầm - sàn lầu - chi tiết kết cấu sàn

8-       Mặt bằng dầm- sàn áp mái – chi tiết kết cấu sàn

9-       Mặt bằng dầm - sàn mái- chi tiết kết cấu mái

10-     Chi tiết dầm sàn (7 bản vẽ)

11-     Chi tiết cột

12-     Chi tiết cầu thang (2 bản vẽ)

13-     Thống kê thép (2 bản vẽ)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]