0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công Trường học và nhà phục hồi cho trẻ mồ côi nhiễm HIV, Diện tích: 36m x 10m - Phần Kiến Trúc

Hồ sơ thiết kế thi công Trường học và nhà phục hồi cho trẻ mồ côi nhiễm HIV, Diện tích: 36m x 10m - Phần Kiến Trúc

Với mục tiêu nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc trẻ mồ côi và trẻ nhiễm HIV, theo kế hoạch đề án xây dựng cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện mô hình dạy nghề gắn với việc làm cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập bán trú cho trẻ em khuyết tật và nhiễm HIV.

Dưới đây là hồ sơ tham khảo về đề án xây dựng trung tâm trường học và nhà phục hồi cho trẻ mồ côi nhiểm HIV.

Thành phần hồ sơ bao gồm: Phần Kiến Trúc

1-      Mặt bằng tầng 1

2-      Mặt bằng tầng 2

3-      Mặt bằng tầng mái

4-      Mặt đứng trục 1-10

5-      Mặt đứng trục A-C

6-      Mặt cắt A-A

7-      Mặt cắt B-B

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi