Thông tin công trình:Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng chung cư 15 tầng

-Diện tích khu đất : 81.140m2

-Quy mô bao gồm 15 tầng + 1 tầng hầm

Phần II: Kết cấu(40 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

-          Mặt bằng vị trí dầm hộp

-          Chi tiết hộp kỹ thuật

-          Mặt bằng bố trí thép sàn

-          Thống kê thép sàn

-          Mặt bằng thép bể tự hoại

-          Mặt cắt sàn

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.      Kiến trúc

2.      Kết cấu

3.      Cấp nước

4.      Điện

5.      Phòng cháy chữa cháy điều chỉnh – Thông gió

Date published: 22.04.2016 | 09:45
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng chung cư 15 tầng – Phần II : Kết cấu

Thông tin công trình:Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng chung cư 15 tầng

-Diện tích khu đất : 81.140m2

-Quy mô bao gồm 15 tầng + 1 tầng hầm

Phần II: Kết cấu(40 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

-          Mặt bằng vị trí dầm hộp

-          Chi tiết hộp kỹ thuật

-          Mặt bằng bố trí thép sàn

-          Thống kê thép sàn

-          Mặt bằng thép bể tự hoại

-          Mặt cắt sàn

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.      Kiến trúc

2.      Kết cấu

3.      Cấp nước

4.      Điện

5.      Phòng cháy chữa cháy điều chỉnh – Thông gió

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]