Thông tin công trình:Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng chung cư 15 tầng

-Diện tích khu đất : 81.140m2

-Quy mô bao gồm 15 tầng + 1 tầng hầm

Phần V : Hệ thống cứu hỏa – thông gió(34 bản vẽ)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

-          Mặt bằng các tầng

-          Chi tiết cụm bơm cứu hỏa

-          Mặt bằng lát nên sảnh chính

-          Mặt cắt, mặt đứng

-          Mặt bằng điều hòa thông gió

-          Mặt bằng bố trí điện cấp nguồn điều hòa không khí

-          Mặt bằng bố trí thông gió

-          Hệ thống tạp áp cầu thang thoát hiểm.

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.      Kiến trúc

2.      Kết cấu

3.      Cấp nước

4.      Điện

5.      Phòng cháy chữa cháy điều chỉnh – Thông gió

Date published: 22.04.2016 | 09:53
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng chung cư 15 tầng – Phần V : Hệ thống cứu hỏa – thông gió

Thông tin công trình:Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng chung cư 15 tầng

-Diện tích khu đất : 81.140m2

-Quy mô bao gồm 15 tầng + 1 tầng hầm

Phần V : Hệ thống cứu hỏa – thông gió(34 bản vẽ)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

-          Mặt bằng các tầng

-          Chi tiết cụm bơm cứu hỏa

-          Mặt bằng lát nên sảnh chính

-          Mặt cắt, mặt đứng

-          Mặt bằng điều hòa thông gió

-          Mặt bằng bố trí điện cấp nguồn điều hòa không khí

-          Mặt bằng bố trí thông gió

-          Hệ thống tạp áp cầu thang thoát hiểm.

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.      Kiến trúc

2.      Kết cấu

3.      Cấp nước

4.      Điện

5.      Phòng cháy chữa cháy điều chỉnh – Thông gió

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]