Hồ sơ thiết kế Tòa nhà thí nghiệm 5 tầng, diện tích 505m2 – Phần 5: Điều hòa thông gió
Date published: 29.08.2017 | 15:46
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Tòa nhà thí nghiệm 5 tầng, diện tích 505m2 – Phần 5: Điều hòa thông gió

Thành phần hồ sơ:

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hòa

- Sơ đồ nguyên lý ông gió lạnh

- Mặt bằng thông gió

- Mặt bằng ống gas nước ngưng

- Mặt bằng ống gió lạnh

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.      Kiến trúc

2.      Kết cấu

3.      Điện – Điện nhẹ

4.      Cấp thoát nước

5.      Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(KS-NghiaTam)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]