Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bệ tự hoại

- Cọc nhồi và cọc ép

- Phần cù thép

- Phần đài cọc

- Phần dầm móng

- Phần đáy và vách tầng hầm

- Hệ thống cấp nước chữa cháy và thiết bị chữa cháy thô sơ

- Hệ thống báo cháy tự động

- Hệ thống sprinkler

- Sân vườn và cây xanh

- Kết cấu thân tầng hầm

- Phần thân cốt, cửa và vách kính

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Cấp thoát nước

3. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

Date published: 13.01.2017 | 14:24
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Trụ sở làm việc 56m x 24,6m 14 tầng - Phần 3: Dự toán

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bệ tự hoại

- Cọc nhồi và cọc ép

- Phần cù thép

- Phần đài cọc

- Phần dầm móng

- Phần đáy và vách tầng hầm

- Hệ thống cấp nước chữa cháy và thiết bị chữa cháy thô sơ

- Hệ thống báo cháy tự động

- Hệ thống sprinkler

- Sân vườn và cây xanh

- Kết cấu thân tầng hầm

- Phần thân cốt, cửa và vách kính

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Cấp thoát nước

3. Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-dqh

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]